MONEY REWARD

Report this information to Russian soldiers and officers

UKRAINE

The Verkhovna Rada Law №7229

The law stipulates that the Russian military will have more incentives to undermine the potential of its own army and demonstrate its attitude to this shameful war: in addition to payments, they will be guaranteed secrecy, safe stay in Ukraine, and new documents and travel to third countries.


Also, payments will be available to the military of the Armed Forces and ordinary citizens of Ukraine who will seize combat-ready equipment.

 

💰Remounts:


✈️Fighter plane - $ 1 million

🚢Ship of the 1st or 2nd rank - $ 1 million

🚁Combat helicopter - $ 500 thousand

🛳Ship of the 3rd or 4th rank - $ 500 thousand

⛴Ship of military (auxiliary) support - $ 200 thousand

🪖Tank, ground artillery - $ 100 thousand

🚙Fighting vehicle, armored personnel carrier, BRDM - $ 50 thousand

🛥Small combat vessels - $ 50 thousand

🚀 Reactive volley system

fire - $ 25 thousand

🛻Military cars - 10 thousand $


Write your questions here:

@ua_law_help_bot 

Our lawyers will provide you with free legal aid.

Верховна Рада Закон №7229


▶️Закон передбачає, що російські військові матимуть більше стимулів підірвати потенціал власної армії та продемонструвати власне ставлення до цієї ганебної війни: крім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передачі, безпечне перебування на території України, також їм сприятимуть в отриманні нових документів та виїзд в третю країну. 


Також, виплати зможуть отримати військові ЗСУ і звичайні громадяни України, які захоплять боєздатну техніку. 

 

💰Розміри винагороди:


✈️Бойовий літак - 1 млн$

🚢Корабель 1го або 2го рангу - 1 млн$

🚁Бойовий вертоліт - 500 тис$

🛳Корабель 3го або 4го рангу - 500 тис$

⛴Судна військового (допоміжного) забезпечення - 200 тис$

🪖Танк, наземна артилерія - 100 тис$

🚙Бойова машина, БТР, БРДМ - 50 тис$

🛥Судна малогабаритного бойового призначення - 50 тис$

🚀Реактивна система залпового

вогню - 25 тис$

🛻Військові автомобілі - 10 тис$


Пишіть свої запитання сюди:

@ua_law_help_bot

Наші юристи нададуть вам безкоштовну правову допомогу.

Обращение одного из лидеров легиона «Свобода России» к соотечественникам, к военнослужащим ВС РФ с призывом вступать в ряды легиона для борьбы с террористическим режимом Путина и освобождения России от его тирании.

These servicemen no longer have a chance to change their lives for the better, they dream of a trial in The Hague or in Ukraine, if the Ukrainian Brotherhood does not get to them, and if they are not burned in Putin's field crematoriums as unwanted witnesses.

Ці військовослужбовці більше не мають шансів змінити своє життя на краще, вони мріють про суд у Гаазі чи в Україні, якщо до них не добереться до цього Українське Братство, і якщо їх не спалять у польових крематоріях Путіна як небажаних свідків.